Μεταλλικός διακλαδωτής ALL-BAND 5 εξόδων, με αμφίδρομο πέρασμα DC ΙΝ/OUT στην είσοδο και στις εξόδους. Με φις τύπου F

Κωδικός προιόντος Televes 5157

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Band MHz: 5-2400
  • Αριθμός εξόδων: 5
  • Απώλειες διέλευσης:TV dB: 10, IF dB: 10
  • Απομόνωση μεταξύ εξόδων: TV dB:>20, IF:>20
  • Μέγιστο πέρασμα out-in DC: 1A.