Εξωτερική κεραία ραδιοφώνου FM κυκλικής λήψης

  • Σύνδεση με F connector
  • Απολαβή 2,1 dB
  • Απώλεια επιστροφής -16 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 3 kg σε 120 km/h
  • Διαστάσεις (970 x 770) mm