Κεραία Fracarro ALPHA 5 HD με 5 στοιχεία τύπου loop YAGI

  • Στήριξη οριζόντια ή κάθετη
  • Σύνδεση με F connector
  • Απολαβή 15 dB
  • Αποκοπή (front to back) 38 dB
  • Απώλεια επιστροφής -18 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 5,7 kg σε 120 km/h
  • Μήκος 840 mm