Κεραία τηλεόρασης Fracarro BLU 10HD

Κεραία UHF (21-69) Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • 10 στοιχεία
  • Στήριξη οριζόντια ή κάθετη
  • Σύνδεση με F connector
  • Απολαβή 16 dB
  • Αποκοπή (front to back) 30 dB
  • Απώλεια επιστροφής -16 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 5,7 kg σε 120 km/h
  • Μήκος 1190 mm