Κεραία τηλεόρασης Fracarro BLU 22HD

Κεραία UHF (21-69) Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • 22 διπλά στοιχεία
  • Στήριξη οριζόντια ή κάθετη
  • Σύνδεση με F connector
  • Απολαβή 19 dB
  • Αποκοπή (front to back) 30 dB
  • Απώλεια επιστροφής -18 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 12,2 kg σε 120 km/h
  • Μήκος 2420 mm