Κεραία UHF YAGI (21-69)

  • 10 στοιχεία
  • Σύνδεση με F connector
  • Στήριξη οριζόντια ή κάθετη
  • Απολαβή 13 dB
  • Αποκοπή (front to back) 24 dB
  • Απώλεια επιστροφής -20 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 2,5 kg σε 120 km/h
  • Μήκος 990 mm