Κεραία ραδιοφωνική FM κυκλικής λήψης Fracarro FM OMNI

  • Σύνδεση με F connector
  • Απολαβή 2,1 dB
  • Απώλεια επιστροφής <-16 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 2,7 kg σε 120 km/h
  • Διαστάσεις (630 x 105) mm