Κεραία SIGMA 9HD UHF (21-69)

  • 9 στοιχεία
  • Σύνδεση με F connector
  • Στήριξη οριζόντια ή κάθετη
  • Απολαβή 18,5 dB
  • Αποκοπή (front to back) 32 dB
  • Απώλεια επιστροφής -18 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 23,0 kg σε 120 km/h
  • Διαστάσεις (1300 x 630) mm