Κεραία UHF (21-69) fracarro uhf BLU 5HD Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • 5 στοιχεία
  • Στήριξη οριζόντια ή κάθετη
  • Σύνδεση με F connector
  • Απολαβή 15 dB
  • Αποκοπή (front to back) 30 dB
  • Απώλεια επιστροφής -16 dB
  • Φορτίο στον άνεμο 5,7 kg σε 120 km/h
  • Μήκος 840 mm